برنامه امتحانی

اطلاعیه امتحانات

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 98-97 برابر برنامه قید شده در کارت ورود به جلسه امتحانات برگزارخواهد شد. بنابراین دانشجویان باید به منظور اطلاع دقیق از روز و تاریخ امتحانات، از روز شنبه مورخ 97/10/01 جهت تسویه حساب مالی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات خود به سایت یا امور مالی موسسه مراجعه نمایند ضمناً کارت بدون مهر آموزش فاقد اعتبار می باشد.

Share Now

مدیرسایت

پست های ارسالی توسط مدیرسایت

Related Post

ارسال پاسخ به ما

پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله): طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد. اصول کافی ج 1 /باب دوم/ص 35     به پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه آموزش عالی آفرینش خوش آمدید..