صندوق رفاه

قابل توجه دانشجویان محترم

به منظور آشنایی با تسهیلات دانشجویی و باز پرداخت وام ها صندوق رفاه دانشجویی، لطفاً مطالب زیر را مطالعه بفرمایید:

شرایط دریافت و میزان وام
* شرایط عمومی و آموزشی
1-دارا بودم صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی
2-دارا بودن اولویت نیاز مالی
3-عدم استفاده از وام،کمک یا بورس تحصیلی
4-ثبت نام در حداقل تعداد واحد های مورد لزوم طبق مقررات آموزشی (دانشجوی تمام وقت)
5-سپردن تعهد محضری با ضامن کارمند، بازنشسته و جواز کسب در زمان درخواست وام
* مدت مجاز استفاده از وام در طول تحصیل به شرح ذیل می باشد:

1- کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی (4 نیمسال)
2- کارشناسی پیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال)
3- کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر 6 سال تحصیلی (12 نیمسال)
4- دکترای تخصصی ناپیوسته(غیر بورسیه) حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال)

نحوه پرداخت وام
وام شهریه به حسابی که موسسه آموزش عالی آفرینش اعلام می کند جهت تامین بخشی از شهریه دانشجو واریز می گردد.

شرایط و ضوابط بازپرداخت وام
1. دانشجویانی که موفق به پایان دوره تحصیلی خود شده اند، پس از فراغت از تحصیل نسبت به پرداخت کل بدهی به حساب صندوق رفاه و یا اخذ دفترچه اقساط اقدام می نمایند. زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان (مشمول و غیرمشمول) حداکثر 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد. در صورتی که پس از مدت زمان 9 ماه برای گرفتن دفترچه قسط مراجعه شود، دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو می بایست کل بدهی را یکجا پرداخت نماید.
2. مبلغ 10{210af1f9a01108d3d01b0f9034d1014c8af10911118a1aaeb40b0b0cbb419be6} از کل بدهی در هنگام فراغت از تحصیل و صدور دفترچه اقساط بایستی یکجا توسط دانشجو واریز و اصل فیش واریزی تحویل گردیده و مانده بدهی تقسیط می گردد. بازپرداخت وام شهریه دانشجویی با کارمزد 4{210af1f9a01108d3d01b0f9034d1014c8af10911118a1aaeb40b0b0cbb419be6} محاسبه می گردد. (مبنای محاسبه 4{210af1f9a01108d3d01b0f9034d1014c8af10911118a1aaeb40b0b0cbb419be6} سالیانه از زمان دریافت وام تا شروع بازپرداخت)
تذکر: بدهی دوران تحصیل دانش آموختگان فوت شده و جانباز و از کار افتاده کلی و شهدا بجز موارد غیرقابل تقسیط و با رعایت متن ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان بخشوده می گردد.
3. تاریخ سررسید اقساط برای کلیه دانشجویان 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد. مدت خدمت نظام وظیفه به زمان مندرج در بند3 اضافه می شود.
4. بدهکاران دارای دفترچه اقساط، می بایست در تاریخ سررسید هر یک از اقساط، به یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور مراجعه و مبلغ بدهی خود را به حساب مندرج در فیش واریز و نسخه دوم (رسید مخصوص پرداخت کننده) را تا تسویه حساب نهایی نزد خود نگهداری نمایند. ضمنا در خصوص واریز مبلغ بدهی در بانک تجارت به شماره مشتری 11 یا 15 رقمی قید شده در فیش و پرفراژ بانکی دقت شده و در صورت رویت مغایرت بلافاصله توسط کاربر بانک نسبت به رفع آن اقدام گردد. در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط(سه قسط متوالی) کل بدهی به دین حال تبدیل می گردد و بدهکاران موظف به بازپرداخت کل بدهی به صورت یکجا خواهند بود.
5. صدور و ارسال هر گونه تائیدیه تحصیلی و یا ارسال ریزنمرات و همچنین معرفی به حوزه نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط می باشد و تسلیم اصل مدارک پس از استرداد کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر می باشد.
6.دانشجویان انصرافی، ترک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یکجای کل وام های دریافتی خود می باشند.
7. انتقال دانشجویان موسسات غیرانتفاعی به موسسات غیرانتفاعی دیگر در یک دوره تحصیلی و همان رشته تحصیلی (در صورت موافقت دانشگاه مبدا و مقصد) و انتقال بدهی به دانشگاه مقصد بلامانع می باشد.
8. در صورت قبولی دانشجو در مقطع بالاتر بلافاصله می بایست نسبت به تمدید و تعیین کیفیت بدهی خود اقدام نماید.
9. بازپرداخت وام شهریه دانشجویی طبق مقررات با کارمزد 4{210af1f9a01108d3d01b0f9034d1014c8af10911118a1aaeb40b0b0cbb419be6} محاسبه می گردد. (کارمزد 4{210af1f9a01108d3d01b0f9034d1014c8af10911118a1aaeb40b0b0cbb419be6} سالیانه از ابتدای ترم دریافت وام تا شروع بازپرداخت (شروع اقساط دفترچه یا زمان واریز یک جای بدهی) محاسبه می گردد)

دستورالعمل نحوه دریافت وام صندوق رفاه:

دانشجویان جهت تشکیل پرونده و اخذ وام می بایست مراحل زیر را طی نمایند :
1-دریافت فرم شماره1 (تعهدنامه) جهت ارائه به همراه با ضامن رسمی یا بازنشسته
2-دریافت و تکمیل فرم شماره 2 (فرم درخواست وام شهریه)
3-ارائه کلیه موارد تکمیل شده در بند 1 و 2 به دفتر امور دانشجویی

نکات زیر درخصوص اخذ وام قابل توجه و تأمل می باشد:
1-سنوات تحصیلی که وام به آن تعلق می گیرد 4 ترم در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و 8 ترم در دوره کارشناسی پیوسته و 4ترم در دوره کارشناسی ارشد می باشد.لذا دانشجویان ترم 4 به بالا و ترم 8 به بالا مشمول وام نمی گردند.
2-دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته که در مقطع قبلی خود وام گرفته اند و یا هر دانشجویی که به نحوی دارای پرونده در سیستم صندوق رفاه می باشد،ابتدا باید نسبت به تعیین تکلیف آن مقطع اعم از تسویه حساب و یا دریافت دفترچه اقساط اقدام نماید چراکه سیستم از پذیرش پرونده دانشجویان دارای مقطع ناتمام خودداری می نماید.
3-دانشجویانی که در مقاطع پایین تر دارای پرونده وام در سامانه صندوق رفاه می باشند،نیاز به گذراندن مراحل محضری ندارند و با سند تعهد مربوط به همان مقاطع می توانند نسبت به اخذ وام اقدام نمایند.(تصویر سند تعهد در سیستم صندوق رفاه موجود و قابل رؤیت می باشد)
4-دانشجویانی که قبلاً تشکیل پرونده داده اند جهت درخواست مجدد وام برای بار اول به بعد،تنها باید فرم شماره2(برگ درخواست وام شهریه) را تکمیل نمایند و نیازی به طی مراحل محضری نیست.

5-مبلغ وام با توجه به تعداد متقاضیان در آن ترم تعیین می گردد که سقف آن برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) 5.000.000ریال و برای کارشناسی ارشد 11.500.000ریال می باشد.
6-بازپرداخت مبلغ کل دریافتی وام بعد از فارغ التحصیلی بصورت اقساطی و با کارمزد 4{210af1f9a01108d3d01b0f9034d1014c8af10911118a1aaeb40b0b0cbb419be6} می باشد.پس از پایان دوره تحصیل،دانشجو تا 9ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی خود فرصت دارد که نسبت به تعیین تکلیف پرونده وام خود جهت تقسیط و دریافت دفترچه اقساط اقدام نماید در غیر اینصورت می بایست مبلغ بدهی خود را بصورت یکجا پرداخت نماید.
7-جهت دریافت فرمهای مربوطه به سایت مؤسسه مراجعه نمایید.
8-با توجه به محدود بودن ظرفیت اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر اقدام نمایند.
9-اخذ وام در هر ترم منوط به تکمیل فرم درخواست وام(فرم شماره2) در همان ترم می باشد و صرف تشکیل پرونده به منزله ثبت وام در ترمهای بعدی نمی باشد.
10-فقط وفقط دانشجویانی که انتخاب واحد نموده اند مجاز به اخذ وام می باشند.لذا دانشجویان مشروطی و کمسیون موارد خاص مجاز به درخواست وام نمی باشند.
11-دانشجویان جدیدالورود می توانند بصورت رزروی نسبت به تشکیل پرونده جهت اخذ وام اقدام نمایند.درصورت مساعد بودن شرایط از نظر تعداد متقاضیان و اعتبار موجود به ایشان وام تعلق خواهد گرفت.
12-در آخر متذکر می گردد این وام،وام کمک شهریه می باشد و قابل برداشت نمی باشد.

Share Now

مدیرسایت

پست های ارسالی توسط مدیرسایت

Related Post

ارسال پاسخ به ما

پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله): طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد. اصول کافی ج 1 /باب دوم/ص 35     به پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه آموزش عالی آفرینش خوش آمدید..