ابلاغیه دفترریاست محترم جمهوری ومقام وزارت بهداشت

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامیباتوجه به ابلاغیه دفترریاست محترم جمهوری ومقام وزارت بهداشت مبنی بر تزریق واکسن کووید 19،کلیه رده های دانشگاهی اعم از اساتید،دانشجویان و کارکنان اداری خدماتی،جهت بازگشایی دانشگاه ها و برگزاری دوره های آموزش حضوری حداکثر تا پایان شهریورماه می بایست واکسیناسیون خود را انجام داده و تصویر کارت واکسن خود رابه شما...