اطلاعیه در خصوص کار دانشجویی

اطلاعیه در خصوص کار دانشجویی از دانشجویان علاقمند به فعالیت در بوفه دانشگاه دعوت به عمل می آید تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ با مراجعه به امور اداری دانشگاه، از شرایط انجام کار مطلع گردند